Iniciar sesión

Mestrado Universitario en Enxeñería Informática (MUEI)

TIPO/VIA CURSO CUADRIMESTRE ASIGNATURA
Obrigatoria Primeiro 1 Informática como Servizo
Obrigatoria Primeiro 1 Interacción, Gráficos e Multimedia
Obrigatoria Primeiro 1 Recuperación da Información e Web Semántica
Obrigatoria Primeiro 2 Calidade, Seguridade e Auditoría Informática
Obrigatoria Primeiro 2 Intelixencia de Negocio
Obrigatoria Segundo 1 Prácticas en Empresa
Obrigatoria Segundo 1 Traballo Fin de Máster