Iniciar sesión

Enxeñería Técnica en Informática de Sistemas (614-311)

Curso Asignatura
- Xestión de redes
- Gráficos en computación
- Informática biomédica
2 Métodoloxía da programación
1 Programación
- Protección e seguridade da información
3 Redes de comunicacións
2 Sistemas conexionistas